Μεντεσές κουμπωτός με φρένο και έκκεντρη βίδα Μέσα Πόρτα

Κωδικός Αναφοράς: ref2020-0022

ref2020-0022

Χαρακτηριστικά

Τύπος
Μέσα Πόρτα